Gemeenten gaven vorig jaar 1,2 miljard zorggeld niet uit.

24-11-2016

Nederlandse gemeenten hielden vorig jaar een bedrag van bijna 1,2 miljard euro over aan zorggeld. Dat geld was bedoeld voor jeugdzorg en andere maatschappelijke taken. Dat is opvallend omdat gemeenten eerder aangaven dat ze geld tekort kwamen voor deze zorg.

Sinds begin vorig jaar zijn veel zorgtaken door het kabinet overgegaan van het rijk naar de gemeenten. Die gaven vorig jaar in totaal 24,4 miljard euro uit aan onder meer jeugdzorg en thuishulp.

 

Gemeenten gaven vorig jaar 1,2 miljard zorggeld niet uit

Jeugdzorg

Gemeenten ontvingen in 2015 voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg 13,8 miljard euro. Hiervan verdween dus bijna 1,2 miljard euro in de spaarpotten van de gemeenten. De inkomsten kwamen voornamelijk van het Rijk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde vandaag de cijfers van de zorguitgaven.

Aan maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg gaven gemeenten 12,7 miljard euro uit. Hiervan ging 5,6 miljard euro op aan maatschappelijke ondersteuning, terwijl 3,1 miljard euro was bestemd voor jeugdzorg.

Reactie

''De ene gemeente houdt geld over, de andere kampt met tekorten", reageert de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). "Een nadere analyse is wenselijk. Gemeenten hebben terughoudend begroot, en terecht. Lange tijd was er onduidelijkheid over het budget en de aantallen cliënten."

De koepelorganisatie wijst er ook op dat het bedrag dat vorig jaar niet is uitgegeven niet verloren gaat, maar wordt gereserveerd voor dit jaar en eventueel latere jaren. 

 

 

 

 

Terug naar overzicht