Over ons

Kudding & Zorgtalenten is een uitzend-, detacherings- en bemiddelingsbureau. Wij leveren diensten binnen de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg en gehandicaptenzorg.

Voor iedere opdrachtgever verzorgen wij een oplossing op maat. Daarbij sluiten we naadloos aan op de behoeften en visie van de instelling. Wij selecteren de perfecte match: de medewerker met precies die kennis en ervaring die u nodig heeft.

Onze talentenpool bestaat uit verschillende soorten zorgtalenten met ruime ervaring in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en/of maatschappelijke opvang. Van collega’s die meewerken tot collega’s die op de werkvloer kunnen analyseren, adviseren, trainen, coachen en superviseren.

Kudding & Zorgtalenten: heldere oplossingen voor uw zorg. 

Jesse Voortman

'De optimale zorg voor de cliënt staat centraal in onze gehele wijze van diensten verlenen.'  

Wie ben je?

‘Ik ben Jesse Voortman; oprichter, mede-eigenaar en algemeen directeur van Kudding & Zorgtalenten. Mijn takenpakket bestaat uit het verzorgen van de sales, accountmanagement, recruitment en financiën. Daarnaast draag ik er zorg voor dat alles achter de schermen zo soepel mogelijk verloopt.

Wat is je persoonlijke visie?

Zelf ben ik jarenlang werkzaam geweest als zzp’er en als uitzendkracht binnen de zorg- en welzijnssector. Mijn doelgroep bestond voornamelijk uit cliënten met agressieproblematiek.
In deze periode zag ik dat er wel werd gezorgd voor voldoende formatie maar minder aandacht was voor de kwaliteit van de inzet door de flexkrachten. Dit had zichtbaar zijn weerslag op de gemoedstoestand van de cliënten. Van daaruit ontstond bij mij de droom om een eigen bureau te starten. In de praktijk kwam het regelmatig voor dat er jarenlang een beroep werd gegaan op externe krachten. Dit willen wij zoveel mogelijk voorkomen door intensief samen te werken met instellingen om de onderliggende problematiek aan te pakken.

Alle verbeterpunten en aanvullingen wat betreft vormen van dienstverlening zijn inmiddels verankerd in Kudding & Zorgtalenten. Dit heeft geresulteerd in een bureau waarin de optimale zorg voor de cliënten centraal staat. We hebben inmiddels verschillende soorten dienstverlening ontwikkeld waarmee wij nu een aantal succesvolle trajecten zijn aangegaan. Wij ondersteunen het vaste team en dragen mee in de zorg voor veilig, de-escalerend en ontwikkelingsgericht werken vanuit de in de instelling beschreven protocollen en richtlijnen. Mijn droom komt nu al af en toe al uit terwijl we nog maar 2 jaar bestaan.

Wij faciliteren onze Zorgtalenten zo goed mogelijk. Dit uit zich in het verstrekken van de benodigde informatie, erkenning, waardering, betrokkenheid, doorgroeimogelijkheden, scholing, training en coaching. Alles met als doel de zorg- en hulpverlening voor de cliënten te verbeteren.

Onze Zorgtalenten worden tijdens de inzet en voordat ze worden ingezet uitvoerig gescreend op het bezitten van de juiste competenties en vaardigheden. Hierdoor wordt er een goed beeld gevormd van de medewerker waardoor wij in staat zijn om de perfecte match te verzorgen.

Waarnaar streven jullie bij Zorgtalenten?

Wij streven ernaar met elke inzet een bijdrage te leveren in de ondersteuning van het vaste team waardoor de cliënten zo min mogelijk onrust ervaren van de inzet van extern personeel. Ons doel is om niet als last te worden ervaren, maar als meerwaarde.

Edward Kudding

 ‘Zorgtalenten zien agressie op de werkvloer niet als probleem maar als uitdaging.’

Wie ben je?

‘Ik ben mededirecteur van Zorgtalenten en beweeg me vooral in de achterhoede, waarbij ik adviseer  over het ondernemerschap en de bedrijfsvisie. Met Jesse Voortman- de operationeel directeur - stelden we onszelf als doel om niet alleen professionals te detacheren en uit te zenden, maar vooral een toegevoegde waarde te laten zijn op afdelingen waar een team vastloopt of een benaderingsvraag hebben bij moeilijke verstaanbaar gedrag.  Daarvoor bieden wij onder meer coaching, ondersteuning en second opinion.

Naast mededirecteur bij Zorgtalenten ben ik directeur van Kudding & Partners. Wij zijn specialist  in het trainen van zorgmedewerkers  hoe om te gaan met het fenomeen agressie. Alle zorgtalenten zijn door ons opgeleid en ik vind het belangrijk dat zij agressie niet als een probleem, maar als een uitdaging zien.

Wat is je persoonlijke visie?

‘Als trainingsbureaus lopen wij  er vaak tegenaan dat medewerkers slechts een klein deel van een training in de dagelijkse praktijk weet te brengen. Het leerrendement van alleen een training is dus niet zo groot. Om een hoog rendement te bereiken hanteren wij het 70-20-10 model. Het model gaat er vanuit dat professionals 70% in de praktijk leren, 20% door interactie met collega’s leren en 10% met een training. Zorgtalenten worden vanuit dit model ondersteunend en getraind.

Er is grote behoefte aan goede medewerkers gespecialiseerd op de thema’s ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ en ‘agressie’. Er zijn  afdelingen, waar cliënten zich onveilig voelen. Op die locaties kunnen  wij de Zorgtalenten voor korte duur  inzetten met effectieve interventies. Door efficiënt te werken zou het heel mooi zijn als we daarmee een perspectief en continuïteit  in  een bestaande team maken

Waarnaar streven jullie bij zorgtalenten?

‘We streven met een effectieve inzet van onze Zorgtalenten, dat  medewerkers en zorgvragers weer veilig kunnen wonen en werken. In de zorg merk je dat er een groot tekort is ontstaan aan zorgverleners. De werkdruk is hoog en daardoor ook het ziekteverzuim. Hierdoor zijn gekwalificeerde uitzendkrachten in het werkveld nodig. Wij willen een uitzendkracht inzetten die kan omgaan met ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’, agressie en die het team tegelijkertijd kan versterken empoweren.

We werken  er naartoe dat uitzendkrachten op basis van de behoeften en wensen als zowel coach en  medewerker worden ingezet. Op deze manier  kunnen zorgtalenten coachend en adviserend zijn,  zodat zij een veilige werksfeer op een afdeling kunnen creëren.’

Bevlogen
Bevlogen

Met liefde voor de zorg en passie voor de-escalerend werken halen we het beste uit onszelf, uw medewerkers en de cliënten.

Betrokken
Betrokken

Wij begrijpen de knelpunten bij medewerkers en cliënten. Inlevingsvermogen, gelijkwaardigheid en respect voor ieders autonomie en deskundigheid staan bij ons voorop.

Proactief
Proactief

Onze ervaren mensen zien wat nodig is, zijn bereid dit te doen en doen dit ook.

Deskundig
Deskundig

Met goed opgeleide natuurlijke rolmodellen, die de kunst verstaan te ondersteunen waar nodig, komen we snel tot de kern.