Over ons

Kudding & Zorgtalenten is een uitzend-, detacherings- en tussenkomstbureau. Wij leveren diensten binnen de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg en gehandicaptenzorg.

Voor iedere opdrachtgever verzorgen wij een oplossing op maat. Daarbij sluiten we naadloos aan op de behoeften en visie van de instelling. Wij selecteren de perfecte match: de medewerker met precies die kennis en ervaring die u nodig heeft.

Onze talentenpool bestaat uit verschillende soorten zorgtalenten met ruime ervaring in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en/of maatschappelijke opvang. Van collega’s die meewerken tot collega’s die op de werkvloer kunnen analyseren, adviseren, trainen, coachen en superviseren.

Kudding & Zorgtalenten: heldere oplossingen voor uw zorg.
Jesse Voortman, oprichter, mede-eigenaar en algemeen directeur bij Kudding & Zorgtalenten is dagelijks bezig met het verzorgen van de sales, accountmanagement, recruitment en financiën. Daarnaast draag ik er zorg voor dat alles achter de schermen zo soepel mogelijk verloopt. Het belangrijkste volgens Jesse: ‘’De optimale zorg voor de cliënt staat centraal in onze gehele wijze van diensten verlenen.’’.

Bij Kudding & Zorgtalenten ‘’ben ik nu 3 jaar actief als oprichter, mede-eigenaar en algemeen directeur. Binnen de organisatie houd ik mij vooral bezig met het verzorgen van de sales, accountmanagement, recruitment en financiën. Daarnaast zorg ik ervoor dat alles achter de schermen zo soepel mogelijk verloopt en iedereen binnen het team zijn of haar werk zo optimaal mogelijk kan uitvoeren.


Hoe ben je in deze functie gerold?
‘’Zelf ben ik jarenlang werkzaam geweest als zzp’er en als uitzendkracht binnen de zorg- en welzijnssector. Mijn doelgroep bestond voornamelijk uit cliënten met agressieproblematiek.

In deze periode zag ik dat er wel werd gezorgd voor voldoende formatie maar minder aandacht was voor de kwaliteit van de inzet door de flexkrachten. Dit had zichtbaar zijn weerslag op de gemoedstoestand van de cliënten. Van daaruit ontstond bij mij de droom om een eigen bureau te starten.


Het leukste aan mijn werk…
‘’vind ik het zoeken naar pragmatische oplossingen voor personele vraagstukken met onze opdrachtgevers en ons team, zodat cliënten optimale zorg, behandeling en begeleiding krijgen geboden.’’


Ik ben trots…
‘’Op de vernieuwende visie die wij bieden. In de praktijk kwam het regelmatig voor dat er jarenlang een beroep werd gegaan op externe krachten. Dit willen wij zoveel mogelijk voorkomen door intensief samen te werken met instellingen om de onderliggende problematiek aan te pakken.

Alle verbeterpunten en aanvullingen wat betreft vormen van dienstverlening zijn inmiddels verankerd in Kudding & Zorgtalenten. Dit heeft geresulteerd in een bureau waarin de optimale zorg voor de cliënten centraal staat. We hebben inmiddels verschillende soorten dienstverlening ontwikkeld waarmee wij nu een aantal succesvolle trajecten zijn aangegaan. Wij ondersteunen het vaste team en dragen mee in de zorg voor veilig, de-escalerend en ontwikkelingsgericht werken vanuit de in de instelling beschreven protocollen en richtlijnen. Mijn droom komt nu al af en toe al uit terwijl we nog maar 3 jaar bestaan.


Ik wil nog bereiken… ‘’Wij streven ernaar met elke inzet een bijdrage te leveren in de ondersteuning van het vaste team waardoor de cliënten zo min mogelijk onrust ervaren van de inzet van extern personeel. Ons doel is om niet als last te worden ervaren, maar als meerwaarde.’’

 

De sfeer binnen ons team… ‘’Is vrij en open. Iedereen kan alles tegen elkaar zeggen, maar we laten elkaar wel in onze waarde. 

 

Waarom moet een zorgtalent aan de slag via Kudding… ‘’Wij faciliteren onze Zorgtalenten zo goed mogelijk. Dit uit zich in het verstrekken van de benodigde informatie, erkenning, waardering, betrokkenheid, doorgroeimogelijkheden, scholing, training en coaching. Alles met als doel de zorg- en hulpverlening voor de cliënten te verbeteren.

Onze Zorgtalenten worden tijdens de inzet en voordat ze worden ingezet uitvoerig gescreend op het bezitten van de juiste competenties en vaardigheden. Hierdoor wordt er een goed beeld gevormd van de medewerker waardoor wij in staat zijn om de perfecte match te verzorgen.


 

Harwin ten Cate, accountmanager bij Kudding & Zorgtalenten is dagelijks bezig om de juiste mensen bij de juiste opdrachtgevers te plaatsen in het noorden van het land. Het belangrijkste volgens Harwin: ‘’Bij ons is de betrokkenheid naar organisaties en zorgtalenten  erg groot. Wij komen zelf uit de zorgsector, hierdoor is het makkelijk om de knelpunten bloot te leggen. Daarnaast is er veel inlevingsvermogen en heeft ieder respect voor elkaars autonomie. Waarbij  (de begeleiding van) de client centraal staat’’.


Bij Kudding & Zorgtalenten ‘’ben ik sinds twee jaar werkzaam als accountmanager. Ik houdt me vooral bezig met relatiebeheer en daarnaast de werving van de zorgtalenten die ik voorstel bij bestaande en nieuwe klanten. (opdrachtgevers) in de drie noordelijke provincies van Nederland plus Overijssel.

De branche waarin wij actief zijn betreft de gehele gezondheidszorg, maar onze focus ligt voor 80 tot 85 procent op verstandelijk gehandicaptenzorg. GGZ en forensische instellingen leunen hier heel erg tegen aan.

 

Hoe ben je in deze functie gerold?  ‘Ik heb hiervoor 16 jaar als manager gewerkt in een forensische instelling, waar ik Edward Kudding heb leren kennen. Hij heeft mij jaren geleden opgeleid tot trainer in het  omgaan met agressie. Toen in mijn management functie heb opgezegd kwam vanuit Kudding (inmiddels ook Kudding en zorgtalenten) de vraag of ik voor hen aan de slag wilde. Wij zijn om tafel gaan zitten, met de vraag of ik wat voor hen kon betekenen in het Noorden van het land. Van het een kwam het ander en voordat ik het wist rolde ik er vanzelf in.’

 

Het leukste aan mijn werk…‘‘Ik denk toch de veelzijdigheid van de baan. Enerzijds komt er een stuk management bij kijken, wat ik erg leuk vind. Anderzijds het actief contact onderhouden van en de relatie uitbouwen met bestaande klanten.  Geen dag is hetzelfde, je weet ’s ochtends niet waar je in de middag druk mee bent. De ene keer moet je onderhandelen, de andere keer geef je advies, vervolgens doe je weer dat. Een stukje strategisch plannen, en dat maakt het wel heel erg leuk.’

 

Ik ben trots….‘’Op het menselijke aspect wat wij creëren in onze werkzaamheden en contacten. Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. We zoeken naar de juiste match tussen opdrachtevers en zorgtalenten. Als ik tevreden opdrachtgevers aan de telefoon heb, maakt dat mij trots als het weer gelukt is”

 

Ik wil nog bereiken…..’’Dat de opdrachtgevers waar wij nu voor werken meer en meer partners worden zodat we hen vandaar uit nog meer en nog beter kunnen bedienen. Daarnaast zijn er in het Noorden nog tal van instellingen waar ik graag mee zou  willen samenwerken zodat zij gebruik gaan maken van onze dienstverlening.’

 

De sfeer binnen ons team…..‘’Is heel erg goed en open. Je kunt alles zeggen en iedereen wordt op zijn eigen kwaliteit aangesproken, wat ik heel erg prettig vind.’

 

Waarom moet een zorgtalent aan de slag via Kudding….’’Bij ons is de betrokkenheid naar zorgtalenten en organisaties heel erg groot. Doordat wij zelf uit de zorgsector komen, en al veel hebben gezien, is het makkelijk om de knelpunten bloot te leggen. Daarnaast is er veel inlevingsvermogen en heeft ieder respect voor elkaars autonomie. Waarbij (begeleiding van) de client centraal staat.

Verder is er de mogelijkheid om mensen zelf te scholen en te trainen en kijken wij naar daadwerkelijke matches tussen zorgtalenten en organisaties. Qua arbeidsvoorwaarden zorgen wij uiteraard dat alles netjes volgens de inlenersbeloning geregeld is.

  

Bevlogen
Bevlogen

Met liefde voor de zorg en passie voor de-escalerend werken halen we het beste uit onszelf, uw medewerkers en de cliënten.

Betrokken
Betrokken

Wij begrijpen de knelpunten bij medewerkers en cliënten. Inlevingsvermogen, gelijkwaardigheid en respect voor ieders autonomie en deskundigheid staan bij ons voorop.

Proactief
Proactief

Onze ervaren mensen zien wat nodig is, zijn bereid dit te doen en doen dit ook.

Deskundig
Deskundig

Met goed opgeleide natuurlijke rolmodellen, die de kunst verstaan te ondersteunen waar nodig, komen we snel tot de kern.