Onze diensten

U kunt onze zorgtalenten inzetten als uitzendkracht of gedetacheerd medewerker. Wij zorgen voor de werving en selectie, de contracten en verloning, en dragen het werkgeversrisico.

Uitzenden of detacheren 

Wij selecteren de perfecte match: de medewerker met precies die kennis en ervaring die u nodig heeft. Zodat uw team en cliënten onze uitzendkracht als meerwaarde ervaren. Wij bieden:

 • Begeleiders
 • 1-op-1-begeleiders
 • Jeugdzorgwerkers C of D
 • Verpleegkundigen niveau 4 of 6 
 • Sociotherapeuten
 • Psychiatrisch verpleegkundigen niveau 2 of 3 
 • Verpleegkundig specialisten GGZ
 • Coördinerenden 
 • Opvang- en nazorgmedewerkers

Opvang & nazorg

Goede opvang na een schokkende gebeurtenis op de werkplek leidt tot een betere verwerking en minder verzuim en verloop. Onze opvang- en nazorgspecialisten staan 24 uur per dag, zeven dagen per week klaar om uw medewerkers direct na een voor hen ingrijpende gebeurtenis op te vangen. Wij kunnen ook helpen met het opzetten van een intern opvangteam. Wij bieden:

 • Eerste- en tweedelijns hulp
 • Opzetten intern opvangteam

Coördinatie

Onze coördinerend zorgtalenten zijn meewerkende zorgtalenten die tegelijkertijd uw medewerkers begeleiden op een aantal basiscompetenties:

 • Vraagstukken vanuit andere posities en invalshoeken bekijken
 • Leren analyseren van houding, gedrag en vaardigheden
 • Vermogen tot zelfstandig leren vergroten

 Alle voor u relevante thema’s kunnen aan de orde komen tijdens het coördineren. Bijvoorbeeld:

 • Omgaan met stress
 • Grenzen aangeven
 • Feedback geven
 • Veiligheid
 • Weerbaarheid
 • Werkdruk
 • Groepsdynamica

Coaching

Onze coaches begeleiden individuele medewerkers om hen meer zicht te geven op hun eigen functioneren en persoonlijke blokkades. Ze helpen persoonlijke belemmeringen weg te nemen en leren hen adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen. 

Resultaat: uw medewerker kan optimaal functioneren, resultaat behalen in concrete situaties en zich verder ontwikkelen. Aandachtspunten tijdens de coaching zijn bijvoorbeeld:

 • Communicatie
 • Methodisch verbaal omgaan met grensoverschrijdend gedrag
 • Veilig werken
 • Intercollegiale opvang
 • Verbale en fysieke agressiepreventie en -hantering 

Teamcoaching

Onze teamcoaches helpen uw team beter te functioneren door de interactie binnen uw team te beïnvloeden. De teamcoach zorgt voor een veilige en prettige sfeer en stimuleert het team om open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten, feedback te geven en samen keuzes en afspraken te maken voor toekomstige acties. Aandachtspunten tijdens teamcoaching zijn bijvoorbeeld:

 • Zelfsturing
 • Teamgericht veilig werken
 • Communicatie
 • Conflicthantering

Crisiszorg

Onze zorgtalenten zijn gespecialiseerd in crisissituaties, agressiepreventie en de-escalatie. Zij kunnen inspringen als uw vaste medewerkers extra ondersteuning nodig hebben in crisissituaties. Met hun expertise en frisse blik van de buitenstaander krijgen onze zorgtalenten al meewerkend zicht op patronen en kunnen zij oplossingen aandragen om snel de rust op de afdeling terug te brengen.

U kunt onze zorgtalenten ook inschakelen om de begeleiding van het team (tijdelijk) over te nemen. Met hun expertise en coaching ontzorgen zij, en creëren ze tegelijkertijd structuur en rust voor de cliënten en het team. Wij bieden:

 • Teamondersteuning
 • Crisisteam
 • Casemanagement

Heeft u vragen? Wilt u informatie? Neem gerust contact met ons op.

 

Bevlogen
Bevlogen

Met liefde voor de zorg en passie voor de-escalerend werken halen we het beste uit onszelf, uw medewerkers en de cliënten.

Betrokken
Betrokken

Wij begrijpen de knelpunten bij medewerkers en cliënten. Inlevingsvermogen, gelijkwaardigheid en respect voor ieders autonomie en deskundigheid staan bij ons voorop.

Proactief
Proactief

Onze ervaren mensen zien wat nodig is, zijn bereid dit te doen en doen dit ook.

Deskundig
Deskundig

Met goed opgeleide natuurlijke rolmodellen, die de kunst verstaan te ondersteunen waar nodig, komen we snel tot de kern.